Imagini din Viena
iulie 2002

Schonbrunn, Palatul Habsburgilor